جشنواره اینترنت فجر

جشنواره اینترنت فجر با اعلام برندگان جوایز در بخش‌های مختلف به پایان رسید. مراسم اختتامیه این جشنواره با پخش پیام ضبط شده یک مقام بلندپایه آغاز شد. مقام بلند پایه در این پیام ضمن برشمردن پیشرفت‌های ایران در دهه‌های اخیر گفت: «دست‌هایی در کار است که روز تعطیل به مردم اس‌ام‌اس می‌زنند و می‌گویند اینترنت قطع شد، آخر آدم حسابی مگر می‌شود اینترنت روز تعطیل قطع شود؟ روز تعطیل مخابرات تعطیل است، چگونه می‌شود اینترنت قطع شود؟» وی در ادامه استدلال کرد: «گروهی توییت می‌کنند که اینترنت در ایران قطع است، ناقلا اگر اینترنت قطع است پس تو خودت چگونه توییت می‌کنی؟» این استدلال وی با تشویق و تحسین و قانع شدن حضار همراه شد.

ادامهٔ نوشته «جشنواره اینترنت فجر»