یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 9

امروز در کتاب فروشی یک رمان دیدیم با عنوان «دست‌آورد‌های سفر استانی رییس دولت کریمه به استان تهران» ایده‌ی خوبی بود. با سفارت دولت فخیمه تماس گرفتیم تا هزینه‌ و حق ماموریت سفرهای استانی‌مان از منزلمان تا در روزنامه را پرداخت کنند. پرداخت نکردند. تیتر زدیم از سفرهای استانی رییس دولت کریمه حمایت کردیم. پرداخت کردن. انتقاد کردیم.