می‌نی سوپر – ۴۹

 نوشتم: خواستم بهت این رو بگم که با کسی طرفی که یه دیوونه‌ست.

بلافاصله حجم خودشیفتگی‌ای که در استفاده از «یه» پشت دیوونه به کار برده‌بودم خورد توی سرم. آدم اینجوریه که وقتی به خودش فحش می‌ده هم داره از خودش تعریف می‌کنه. یه جوری می‌گه من دیوونه‌م انگار یه گه خاصیه از سوراخ خاصی توی کاسه توالت طلا ریده‌شده.