می نی سوپر – 3

مهمترین قدرت مایکروسافت ویژوال استودیو آن است که می توانید با چند کلیک و چند سطر کد در آن نرم افزاری بنویسید که در ران شدن مجدد ویندوز کل ویژوال استودیو را از روی هارد پاک کند. حتی خدا هم توانایی خلق موجودی را ندارد که خودش را از بین ببرد.