بدیهی‌نگاری – ۱ – شمردن درست آرا شرط کافی دموکراسی نیست

برگزاری انتخابات سالم در یک کشور هر چند که به عنوان یکی از اصلی‌ترین ویترین‌های دموکراسی در دولت‌های امروز جهان محسوب می‌شود، اما به تنهایی برای نشان دادن وجود دموکراسی و رعایت حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان در یک کشور کافی نیست.
در برخی از کشورهای جهان که حکومت آنها معمولا از سوی کشورهای غربی شکل‌هایی از دیکتاتوری تعبیر می‌شوند، مانند زیمباوه یا ونزوئلا، انتخابات روندی معمولا شفاف و معمولا با مشارکت بالا دارد. در نتیجه برگزاری انتخابات در این کشورها روسای جمهوری با محبوبیت بسیار بالا انتخاب می‌شوند.
اما در طی دهه گذشته در این کشورها جنبش‌های قدرتمند اجتماعی مخالف حاکمیت پدید آمده‌است که رسانه‌های غربی آنها را جنبش‌های دموکراسی‌خواه می‌نامند.
اما چه معیاری وجود دارد که یک دموکراسی را از غیر آن مشخص می‌کند؟

ادامه نوشته «بدیهی‌نگاری – ۱ – شمردن درست آرا شرط کافی دموکراسی نیست»