در مورد کیوتی و کوئن‌ها

فیلم این بروژ رو که دیدم ( و اینگلوریوس بستردز رو قبلش دیده بودم) به یه نتیجه‌ای رسیدم، شاید درست نباشه کویینتین تارنتینو رو با برادران کوئن مقایسه کرد. شاید هم درست باشه چون به هر حال هر دو (سه؟!) از فیلم‌سازان ضدجریان‌اند. به هر حال نتیجه این بود که:
برادران کوئن سبکی رو در فیلم‌سازی پدید اوردن که دیگران هم می‌تونن با تقلید از اون فیلم کوئنی بسازن، تارنتینو هم صاحب سبکه، سبکی رو پدید اورده که خودش هم سال‌هاست نمی‌تونه فیلم تارنتینویی بسازه.

پیشنهاد – دنیای مالیخولیایی

صفحه‌ی مالیخولیا، اخبار جهان از نگاه فرورتیش رضوانیه هر هفته پنج‌شنبه‌ها در ویژه‌نامه‌ی کارگزاران منتشر می‌شود. روزنامه‌ی کارگزاران پنجشنبه‌ةآ‌با قیمت 500 تومان منتشر می‌شود. با این حال شماره‌ی هفته‌ی گذشته را در اینترنت می‌توانید اینجا مطالعه کنید.