فهمیدین چجوریه؟

آخرین ترانه‌ای که سید برت برای پینک فلوید نوشت «حالا فهمیدین چجوریه؟» نام داشت. در دوران کوتاهی که گروه پینک فلوید پس از اضافه شدن گیلمور پنج عضو داشت، سید برت آهنگی را برای گروه نوشت و برای اجرا در اختیار آنان قرار داد. هنگام تمرین واترز، میسون، رایت و گیلمور سعی می‌کردند آهنگ را آنگونه که برت به آنها آموخته‌بود همراه با او اجرا کنند. اما در هر بار اجرا سید برت آهنگ را تغییر می‌داد و دوباره از نو شروع به نواختن آهنگ به می‌کرد، پس از چندین بار تمرین سید برت متنی هم برای این ترانه آماده کرد. متن آهنگ اینگونه بود که سید برت فریاد می‌زد: «حالا فهمیدین چجوریه؟» و چهار نفر دیگر باید جواب می‌دادند: «نه! نهپس از هربار اجرا سید برت آهنگ را تغییر می‌داد و گروه در همراهی با او سردرگم می‌شدند، و باز همین ترانه بر روی آن تکرار می‌شد.

(عکس از میک راک Mick Rock، برای کاور آلبوم مدکپ لفز Madcap Laughs  ۱۹۷۰ اولین آلبوم انفرادی سید برت پس از جدایی از پینک‌فلوید)