امریکا

یکی از خوبیای اینجا اینه که همه می‌خوان برن. همه می‌خوان برن امریکا. خیلی خوبه! همه‌تون برین، اینجا بدون شما خیلی بهتره! البته یه مشکلی هست. یه سری هم هستن می‌خوان اونا رو که می‌خوان برن امریکا رو بفرستن امریکا بعد خودشون یه امریکا بسازن اینجا. آهای الاغا چرخ قبلا اختراع شده. شما هم راهتون رو بکشین برن.

هیچ

هیچ‌وقت هیچ‌جا، هیچ‌کس هیچ‌کس هیچ‌کس خیر تو را نمی‌خواهد؛ مگر و تنها مگر اینکه آن خیر بین‌تان مشترک باشد، آنجا نیز دیگری هیر خود را می‌خواهد که دست بر قضا خیرش با تو مشترک است.

نخ دادن

وقتی یه نخی یه سرش دست منه، یه سرش دست توئه، هر کدوم می‌کشیم سمتی که خودمون می‌خوایم، تا ابدالدهر خودم و خودت و نخ‌مون همین جا که هستیم می‌مونن. یا نخ بده یا بذار با این قیچی ببرمش از وسط جفت‌مون بریم سی خودمون.

نمایشنامک – یک

صحنه: بهشت، حوا زیرِ درخت سیب روی زمین خوابیده‌است و آدم کنارش به درخت تکیه داده و نشسته‌است. آدم سخت در اندیشه فرو رفته و حوا را می‌نگرد. زمان می‌گذرد، شیطان فوت می‌کند، یک سیب روی درخت تکان می‌خورد و روی بدن حوا می‌افتد. آدم ناگهان قانون جاذبه‌ی عمومی زنان را کشف می‌کند. خدا خشمگین می‌شود.