مرثیه‌ای برای عظمت

امیدوارم ملّت‌ام به چنان عظمتی دست‌یابد که مقامی را یارای رقابت با آن نباشد و هیچ صاحب قدرتی را چه شرقی و چه غربی و چه وطنی تعظیم نکنند.

در باره‌ی نوشتن

آن‌چه بر روی کاغذ می‌نویسم با آنچه تایپ می‌کنم متفاوت است. و آن‌چه روی کاغد می‌نویسم هم با خودکار باشد یا روان‌نویس یا خودنویس نتیجه‌ای متفاوت، محصول هر کدام خواهد بود. حتی مداد اتود هم نوشته‌هایی متفاوت از مداد چوبی می‌آفریند.