در باره‌ی نوشتن

آن‌چه بر روی کاغذ می‌نویسم با آنچه تایپ می‌کنم متفاوت است. و آن‌چه روی کاغد می‌نویسم هم با خودکار باشد یا روان‌نویس یا خودنویس نتیجه‌ای متفاوت، محصول هر کدام خواهد بود. حتی مداد اتود هم نوشته‌هایی متفاوت از مداد چوبی می‌آفریند.