بمیر بابا

گفت: با این وضع سی‌گار کشیدن و زندگی کردنت کلا ده سال دیگه هم به زور زنده می‌مونی. منتظر چی هستی؟ بجنب!
حوصله نداشتم توضیح بدم منتظر مرگم‌ام و دلخوشی‌ دیگه‌ای ندارم براش بجنبم، چیزی نگفتم.

گفت گفتم – 8

گفت: «از دوست دختر/پسر ات چه می‌خواهی؟»
گفتم: «محبت مدام و سکس مداوم!»
گفت: «در برابر این چه به او خواهی داد؟»
گفتم: «محبت مدام و سکس مداوم!»
گفت: «چه کم می‌دهی و چه زیاد می‌خواهی!»