«آن‌ها» چگونه می‌اندیشند – سه

وجود «ما» تبلیغات دشمن است. «ما» اصولا توطئه‌ی دشمنیم و هیچ ارزش حقوقی دیگری نداریم.