می‌نی سوپر – 42

کاش دست‌کم این را فراموش نمی‌کردی که فراموش‌کارترین موجود ممکن هستی.

Advertisements