می‌نی سوپر – 42

کاش دست‌کم این را فراموش نمی‌کردی که فراموش‌کارترین موجود ممکن هستی.

قوانین زندگی – قانون تولید مثل

خریت از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود اما هیچگاه از بین نمی‌رود. قانون تولید مثل (با تشکر از سلما که این قانون را پیش از این کشف کرده‌بود :D)