می‌نی سوپر – ۳۴

اگر فکر می‌کنید وقتی عصبانی می‌شود زیباتر و دوست‌داشتنی‌تر می‌شود و عصبانی‌اش می‌کنید تا زیباتر شود، شما مشکل حاد روانی دارید.
اگر فکر می‌کنید وقتی گریه می‌کند زیباتر و دوست‌داشتنی‌تر می‌شود و اشکش را در می‌آورید تا زیباتر شود، شما مشکل حاد روانی دارید.

گفت گفتم – ۴

گفت: «کجا بودی؟» گفتم: «دنبالِ عشق و حال.» گفت: «تو کی می‌خوای بفهمی که به جای عشق و حال کمی هم وقتت رو به من اختصاص بدی؟» گفتم: «تو کی می‌خوای بفهمی که بزرگترین عشق و حال زندگیِ من بودن با توئه؟»

کنکور تصویری – فکر نکنی مازنیم

با توجه به عکس گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید:
https://i1.wp.com/www.inn.ir/iran_media/image/2008/12/808191208_orig.jpg
۱- زنان به ذاتا از توانایی تو دهنی زدن برخوردار نیستند بنابراین ما زن نیستیم.
۲- اسراییل فکر می‌کند مازنیم اما ما مردیم فقط چادر سرمون کردیم تا اسراییل رو گول بزنیم.
۳- قافیه که تنگ آید شاعر به جفنگ آید.
۴- شما اشتباه می‌کنید! این جمله مقصودش این است که ما مازنی (مازندرانی) نیستیم بنابراین تو دهن اسراییل می‌زنیم.