کدهای خبر + کروباما

۱- کد خبری
این روزها خبرها مملو از کدهای مسخره است. کدهایی که دلیل قرار دادن آنها در خبر مشخص نیست. معلوم نیست چرا برای واژه‌ای که کاملا مرجع آن مشخص است از واژه‌ی مجهولی استفاده می‌کنیم.

این روزها برخی از هواداران خاتمی می‌گویند او بر تردیدهایش غلبه
کرده و قرار است به‌زودی و پس از دیدار با یکی از مقامات ارشد نظام،
نظر نهایی خود را بگوید. از قرار معلوم مدتی است جناب خاتمی تقاضای دیدار
کرده که هنوز پاسخی دریافت نکرده است. با این حال می‌گویند نظر او بر
آمدن در صحنه انتخابات، استوار شده است.

منبع اصلی خبر +
حالا یا شوخی با مزه‌ای است که همه داریم با هم انجام می‌دیم یا اینکه من حالیم نمی‌شه / شاید قضیه جدی‌تر از این حرفاس / نمی‌دونم چرا این «اسمش رو نیار» رو که می‌شنوم یاد اون مقام عالی ساواک (ثابتی) میافتم. / ربطی نداره اما خب آدم بعضی وقت‌ها آدم یاد چیزای بی‌ربط می‌افته. / حالا منم نمی‌گم این مقام عالی نظام کی هست :))

۲- کروباما

تغییر وبسایت وابستگان کروبی برای انتخابات دهم ریاست جمهوریست که کار خود را با اعضای تیم خبری و تحلیلی محمد قوچانی آغاز کرده‌است / البته این وبسایت از طرق طیف کارگزارانی‌های طرفدار دوگانه‌ی کرباسچی-کروبی و مخالفان خاتمی در حزب کارگزاران حمایت می‌شود.

لینک‌های امروز من در دیگو 01/16/2009

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

گفت گفتم – ۵

گفتم: «آیا پس از مرگ زندگی‌ای هست؟» گفت: «نمی‌دانم. تا کنون نمرده‌ام.» گفتم «چی حدس می‌زنی؟» گفت: «شاید باشد.» گفتم: «فکر می‌کنی اگر باشد زندگی‌ای جاودانه است؟» گفت: «این را مطمئنم که پس از هر زندگی مرگی هست.»