می‌نی سوپر – 5

شیطان هموست که جز شر نکند؛ و خالق خیر نیز جز او کس نیست. چراکه در عدم شر، خیر بی معناست.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 1

امروز فرستاده‌ی سفارت دولت فخیمه با یک چمدان پر از پول آمد. دستور این بود که سیاه نمایی کنیم. در همین راستا فردا یک صفحه‌ی کاملا سیاه چاپ می‌کنیم.

مجددا من در سنندج گیر افتدام. اعصابم به شدت به هم ریخته! نامه‌ی انتقالی در دست است اما انتقال به تهران همچنان هفته‌ی دیگه هفته‌ی دیگه می‌شود! فعلن کارم تا شنبه‌یآینده عقب افتاد. بنابراین خبری هم از قسمت پنجم ابله داستایوفسکی تا زمان برگشتنم به تهران نخواهد بود.

اعصاااااااااااااااااابم خرررررررررررررررررابببببببببببببببببببببببببه!!

می نی سوپر – 3

مهمترین قدرت مایکروسافت ویژوال استودیو آن است که می توانید با چند کلیک و چند سطر کد در آن نرم افزاری بنویسید که در ران شدن مجدد ویندوز کل ویژوال استودیو را از روی هارد پاک کند. حتی خدا هم توانایی خلق موجودی را ندارد که خودش را از بین ببرد.