مرز میان شرق و غرب

می‌دانی شرق و غرب با هم خطی مرزی دارند؟ همان خط را می‌گویم که سنت‌پترزبورگ (پتلپورت خودمان یا لنین‌گراد یا پتروگراد و یا استالین‌گراد) را به اسلامبول (استانبول، قسطنطنیه، کنستانتین‌پول) و آن را به بیت‌المقدس (اورشلیم، قدس، جروزالم) متصل می‌کند.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 4

رفتار سفیر دولت فخیمه با ما یجوری شده بود. تحویل نمی‌گرفت. تلفن جواب نمی‌داد. از چمدان پر از پول خبری نبود. ما هم تیتر زدیم مذاکرات بازرگانی میان دولت فخیمه و دولت کریمه!

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روز‌نامه‌نگار زنجیره‌ای – 3

تلفن سفارت دولت فخیمه اشغال بود. جلسه‌ی اتاق تیتر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم به علت سرما خوردگی نماینده سی‌آی‌ای تشکیل نشد. تیتر نداشتیم. انتخابات ایلات متحده را تیتر کردیم.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 2

در اتاق تیتر روزنامه‌های زنجیره‌ای تصویب شد که تیتر بزنیم رییس‌کل فلان جا را فردا برکنار می‌کنند. تیتر زدیم. گرفتنمان. محکوم شدیم به 666 ضربه شلاق به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. شلاق خوردیم. بیرون آمدیم. از کنار روزنامه فروشی رد می‌شدیم؛ چشممان به تیتر یک کیهان خورد. همان رییس کل استعفا داد. هنوز فردا هم نشده‌بود.